Ջերմոցներ
  • նախագծում
  • կառուցում

2008թ.-ից ՛՛Լանդշաֆտ՛՛-ը ուղղվածություն է վերցնում
դեպի գյուղատնտեսություն՝ ներկրելով կաթիլային ոռոգման
համակարգեր, սերմեր, գյուղտեխնիկա, փոքր ջերմատներ,
ջերմոցներ կառուցելու նյութեր: Միաժամանակ
կազմակերպության ճարտարագետները
վերապատրաստում են անցնում:

 

Այսօր ջերմոցատերը ՛՛Լանդշաֆտ՛՛ – ում կարող է
ձեռք բերել՝
1. Ջերմատան նախագիծ
2. Ջերմատան կառուցման նյութեր

3. Կառուցապատման աշխատանքներ
4. Կաթիլային ոռոգման համակարգեր
5. Հովացման համակարգեր
6. Ինֆրակարմիր տաքացուցիչներ
7. Սերմեր
8. Բույսերի ամենատարբեր ամրաններ
9. Հողի թեսթավորման սարքեր

Ջերմոցները կառուցում ենք մետաղական կմաղքով և պոլիեթիլենային երկշերտ թաղանթով, որոնց արանքում օդ է փչվում: Թաղանթներից յուրաքանչյուրն իր հերթին հնգաշերտ է: Ամրացումը իրականացվում է ցինկապատ զսպանակներով, ինչը թույլ է տալիս առանց թաղանթը վնասելու, բազմակի անգամներ թաղանթը բացել ու փակել: Ելնելով ջերմոցի չափսերից՝ կատարվում են կոնստրուկտիվ հաշվարկներ և կարիքի դեպքում կատարվում է հիմքերի բետոնացում:

 

Կառուցում ենք նաև պոլիկարբոնատի և պոլիեթիլենի համադրությամբ ջերմոցներ:

Գործունեության տարիների ընթացքում հասցրել ենք կառուցել հարյուրից ավելի մեծ ու փոքր ջերմոցներ Հայաստանի տարբեր մարզերում: Այս ոլորտում մեր պատվիրատուներն են «ՕՔՍՖԱՄ» Հայաստանյան մասնաճյուղը, ՄԱԿ-Ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցչությունը Հայաստանում, «ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» զարգացման և բարեգործության միջազգային կազմաակերպությունը, «ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» Համահայկական հիմնադրամը, << ՀՅՈՒՄԱՆ ԴԻԳՆԻԹԻ ընդ ՓԻՍ>> հիմնադրամը, ինչպես նաև բազում անհատներ:

Հպարտ ենք, որ մեր գործունեությամբ աջակցում ենք գյուղատնտեսության զարգացմանը Հայաստանում:

  • rain
  • solus
  • sab
  • palaplast